fbpx
070-5117571 info@i4housing.nl

Onderzoeksplicht: de checklist

Lees meer.

Stappenplan om te (proberen te) voldoen aan uw onderzoeksplicht

Gebreken kunnen bij elke koop opspelen. Verkopers zijn verplicht om gebreken die bij hen bekend zijn te melden, maar als koper heeft u ook een onderzoeksplicht. Voldoet u daar niet aan, dan wordt het lastig om achteraf kosten voor herstel op de verkoper te verhalen of om eventueel de koopakte te laten ontbinden. Om dat te voorkomen, vindt u hieronder een handige checklist.

Staat van de woning

Controleer op kieren, loslatende plinten, lekkende kozijnen of andere sporen van lekkage. Indien nodig kunt u een (bouw)deskundige inschakelen voor een bouwtechnische keuring. In de regel zijn namelijk alle gebreken die een koper bekend zijn of kenbaar hadden kunnen zijn, voor rekening en risico van de koper.

Kettingbeding en erfdienstbaarheid

Check of er aan de woning die u wilt kopen bepaalde verplichtingen verbonden zijn waar u uw als toekomstig eigenaar aan dient te houden of waar u rekening mee moet houden. In een zogeheten kettingbeding kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat u als huiseigenaar verplicht bent uw voortuin te onderhouden. Ook geldt voor het erf waarop de woning staat misschien het ‘recht van overpad’ of een andere erfdienstbaarheid. Als koper moet u op de hoogte zijn van wat dit soort afspraken precies voor u inhouden. Als er sprake is van een kettingbeding of erfdienstbaarheid, staat dit omschreven in de eigendomsakte van de woning, die u kunt opvragen bij de verkoopmakelaar.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan van de gemeente ziet u wat de toekomstplannen van de gemeente zijn voor de wijk waarin u gaat wonen. Zodat u niet verrast wordt door een hoge flat die ineens naast uw huis verrijst. Ook kunt u erin terugvinden met welke richtlijnen u eventueel rekening moet houden als u bijvoorbeeld een garage aan uw woning wilt bouwen. Bestemmingsplannen zijn op te vragen via de website Ruimtelijke plannen.

Bodemverontreiniging
Voordat u heel ambitieus een moestuin aanlegt, is het wel zo fijn te weten of het met de bodem van de tuin wel goed zit. Bij de milieudienst van de desbetreffende gemeente kunt u hierover informatie opvragen.

Erfpacht
Staat het huis op eigen grond of erfpachtgrond? In het laatste geval kan het zo zijn dat u bij aankoop geen eigenaar van de grond bent en bent u verplicht jaarlijks canon (huur) te betalen. Lees meer over erfpacht.

Verkoopregulerende bepalingen
Er kunnen afspraken worden opgenomen in de koopovereenkomst, deze worden verkoopregulerende bepalingen genoemd. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een antispeculatie beding (een korting op de koop bijvoorbeeld, waar bij een eventuele verkoop een deel van de winst terugvloeit naar de oorspronkelijke verkoper), plicht tot zelfbewoning (de afspraak dat u zelf gaat wonen in het huis wat u koopt) of het voorkeursrecht van de gemeente of andere derde (in dit geval bent u bij verkoop verplicht het huis eerst aan de gemeente of andere derde aan te bieden).

Bron: Funda

 

Shares