070-5117571 info@i4housing.nl

Acacialaan 2, te Wassenaar

Acacialaan 2, te Wassenaar

4SALE - WONEN MET ALLURE!
Prachtige vrijstaande en sfeervolle villa met 484m2 woonoppervlak op een heel goed te onderhouden perceel van 1620m2.
Vanuit de woonkeuken en living beschikt deze woning over een schitterend en weids uitzicht over het terras en de achtertuin.
De woning heeft een moderne en luxe uitstraling, doch met behoud van het karakter van de villa, met een ietwat Engelse invloed.

WONEN EN WERKEN
Laat u verrassen door het prachtige entree met houten trapopgang, 5 slaapkamers met allen een eigen riante badkamer ensuite, airconditioning, ingebouwde speakers en op maat gemaakte kasten.
De vloerverwarming in alle badkamers, het entree en de woonkeuken zorgt voor warme voeten tijdens de koude wintermaanden!
Acacialaan 2 biedt u, naast het 'reilen en zeilen' van het gezin, ook veel werkplezier.
Op de 1e verdieping kunt u zich terugtrekken in de werkkamer. Door de ruime opzet van de kamer is informeel werk overleg ook goed mogelijk.
De hoofd slaapkamer is ingedeeld met openslaande deuren naar het balkon, een sfeervol open haard, ruime inloop kleding kamer en aansluitend de mooi opgezette badkamer met stoomdouche & een apart toilet.
Aan de andere kant van de werkkamer bevindt zich een slaapkamer, wat de huidige eigenaren de 'zen' kamer, of ook wel 'stilte' kamer noemen. Slapen en verblijven in alle rust.
Het aparte gastenvertrek op de begane grond biedt ook veel privacy. Niemand zal of wordt hierdoor gestoord.

ETEN EN DRINKEN
Een formeel diner of officiële aangelegenheid komt in deze woning prima tot zijn recht!
De aparte eetkamer aan de voorzijde van de woning biedt toegang voor een wat groter gezelschap en heeft een gas open haard.
In de gezellige woonkeuken kan men heerlijke gerechten bereiden met gebruik van het spoeleiland, de diverse ingebouwde Miele installaties en breed opgezette keukenkasten.
Verder is de keuken ingericht met o.a. 2 vaatwassers, een brede oven en een Amerikaanse afval vermaler.
Ook hier kan heerlijk worden gegeten en gedronken aan de eettafel en verplaatst u met gemak naar het buitenterras, als het zonnetje schijnt!

FIJN OM IN HUIS TE HEBBEN
Een wasruimte met uitgebreide kastenindeling en de mogelijkheid om uw wasgoed te drogen of uit te hangen.
Met alle op maat gemaakte kasten blijft er nog weinig opslagruimte te wensen over.
Desalniettemin beschikt deze villa nog wel over een vliering voor de 'weinig te gebruiken' spullen.
Opslag van wijn en andere zaken zijn goed onder te brengen in de ruime kelder, wat tevens de opstelplaats is van diverse installaties.

PARKEREN
De villa is goed toegankelijk en beschikt over een ruime carport voor 2 auto's op eigen terrein.
Nooit meer bevroren ramen tijdens de winterse maanden!
Daarnaast is het makkelijk in- en uitrijden, met 1 druk op de knop voor het openen van de brede toegang.

OMGEVING
De villa bevindt zich in het zuidelijk deel van de welbekende buurt 'Drie Papegaaien" en ligt tussen het centrum van Wassenaar en Den Haag in.
Een toenmalige eis was dat de villa’s onderling minimaal 10 meter afstand bewaarden. Dit uit zich in grote kavels met veel monumentaal groen en een zeer rustig straatbeeld.
Zij maken deel uit van de oude historische lanenstructuur van Wassenaar. Hierlangs zijn ook vrije fietspaden gelegen.
De woning bevindt zich nabij Landgoed Rust en Vreugd, met ruim 60 ha vrij wandelgebied.
Diverse uitvalswegen en openbaar vervoer zijn om de hoek te vinden. Daarnaast zijn er diverse sportfaciliteiten in de nabije omgeving waaronder HGC, Groen Geel en Tennispark LTC Oud Wassenaar.
Naast de basisscholen, bevinden zich The American School en the British school ook in de buurt.
Wilt u lekker gaan winkelen, dan kunt u goed terecht bij Westfield Mall of the Netherlands of het centrum van Den Haag in!

GOED OM TE WETEN
- Gehele woning beschikt over airconditioning;
- Domotica systeem aanwezig met aansluiting van o.a. muziek-, alarm- en verwarmingsinstallaties);
- De tuin is ingericht met tuinbesproeiing en water drainage (pompput);
- Super snel internet systeem met CAT 6 bedrading;
- Mechanische ventilatie;
- Toestemming tot installatie van glasvezel bekabeling;

Heeft u interesse in deze woning? Wij vertellen u graag meer.
U bent dan ook van harte welkom!

--------------------

4SALE - LIVING IN LUXURY!
Beautiful detached and attractive villa with 484m2 of living space and a very well-maintained plot of 1620m2.
From the kitchen and living area, this house has a beautiful and panoramic view over the terrace and the backyard.
The house has a modern and luxurious look, while retaining the character of the villa, with a somewhat English influence.

LIVING AND WORKING
Be surprised by the beautiful entrance with wooden staircase, 5 bedrooms all with their own spacious bathroom ensuite, air conditioning, built-in speakers and custom-made cabinets.
The underfloor heating in all bathrooms, the entrance and the kitchen ensures warm feet during the cold winter months!
Acacialaan 2 offers you, in addition to daily life of the family, also a lot of fun to actually work.
On the 1st floor it is very well possible to retreat in your own office. Due to the spacious layout of the room, informal work consultation is definitely an option too!
The master bedroom is divided with patio doors to the balcony, an attractive fireplace, spacious walk-in dressing room and then the beautifully designed bathroom with a.o. a steam shower and separate toilet.
On the other side of the office is a bedroom, which is being called the 'zen' room, or also the 'silent' room. Sleep and stay in peace.
The separate guest room on the ground floor also offers a lot of privacy. No one will or will be disturbed!

FOOD AND DRINKS
A formal dinner or official affair feels as natural in this house! The separate dining room at the front of the house offers access for a large group and has a warm gas fireplace.
In the cozy kitchen diner you can prepare delicious dishes using the sink island, the various built-in Miele installations and wide kitchen cabinets.
The kitchen is also equipped with 2 dishwashers, a wide oven and an American waste crusher.
Here too, you can enjoy delicious food and drinks at the dining table and you can easily move to the outside terrace when the weather looks inviting!

NICE TO HAVE AT HOME
A laundry room with extensive cupboard layout and the possibility to dry or hang out your laundry.
With all the custom-made cabinets, little storage space remains to be desired. Nevertheless, this villa still has a loft for the 'little to use' items.
Storage of wine and other items can be easily accommodated in the spacious cellar, which is also the location of various installations.

PARKING
The villa is easily accessible and has a spacious carport for 2 cars on its own property.
No more frozen windows during the winter months! In addition, it is easy to drive in and out, with 1 push of a button to open the wide access.

SURROUNDINGS
The villa is located in the southern part of the well-known neighborhood 'Drie Papegaaien' and is located between the center of Wassenaar and The Hague.
A requirement at the time was that the villas kept a minimum distance of 10 meters from each other. This is expressed in large plots with lots of monumental greenery and a very quiet streetscape.
They are part of the old historic avenue structure of Wassenaar. Free bicycle paths are also located along this.
The house is located near Landgoed Rust en Vreugd, with more than 60 hectares of free walking area.
Various roads and public transport are just around the corner. In addition, there are various sports facilities in the vicinity, including HGC, Groen Geel and Tennis Park LTC Oud Wassenaar.
In addition to the primary schools, The American School and the British School are also located nearby.
If you want to go shopping, you can go to the sparkling Westfield Mall of the Netherlands or of course the well known center of The Hague!

GOOD TO KNOW
- Entire house has air conditioning;
- Domotics system present with connection of, among other things, music, alarm and heating systems);
- The garden is equipped with garden irrigation and water drainage (pump well);
- Super fast internet system with CAT 6 wiring;
- Mechanical ventilation;
- Permission to install fiber optic cabling;
- Current monthly invoice for energy is 1000,- euro.

Are you interested in this property? We are happy to tell you about it.
You are more than welcome!

Plattegronden

In de buurt

Shares