fbpx
070-5117571 info@i4housing.nl

Disclaimer

De informatie in onze berichtgeving is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval het bericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden bericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Shares