I 4 Housing
070-5117571 info@i4housing.nl

Woningmarktcijfers 3e kwartaal 2023

Lees meer.

Woningmarktcijfers kwartaal 3 2023

Prijsstijging woningmarkt zet door!

In het 3e kwartaal 2023 zijn de transacties in de koopwoningmarkt op peil gebleven en de prijzen licht gestegen. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het altijd wat rustiger 3e kwartaal van 2023. NVM-makelaars verkochten in het 3e kwartaal van 2023 bijna 33.500 bestaande koopwoningen, 2,4% meer ten opzichte van het 3e kwartaal 2022. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning bedraagt in het 3e kwartaal van 2023 € 422.000,=. Dat betekent voor het 2e kwartaal op rij een stijging, met 1,7% ten opzichte van het 2e kwartaal 2023. De gemiddelde verkoopprijs ligt nog wel 1,7% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit kwartaal zijn 9% minder woningen te koop gezet dan in het 2e kwartaal en zelfs 18% minder ten opzichte van het 3e kwartaal vorig jaar. De krapte op de koopwoningmarkt neemt daarmee weer wat toe. De nieuwbouwmarkt laat in het 3e kwartaal 2023 een licht herstel zien van het aantal verkopen, maar blijft nog altijd op een historisch laag niveau. NVM-makelaars verkochten ruim 5.400 nieuwbouwwoningen, een toename van 14% ten opzichte van een kwartaal eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is in het 3e kwartaal € 474.000,= en blijft daarmee al een halfjaar redelijk stabiel. Het aanbod nieuwbouwwoningen ligt dit kwartaal op ruim 19.000 woningen, het hoogste punt sinds begin 2016.

Het 3e kwartaal met daarin de zomerperiode is traditioneel altijd wat rustiger qua verkopen en interesse. Toch laten de resultaten dit kwartaal zien dat er dynamiek in de markt zit en kopers vertrouwen hebben. Tegelijk moeten we constateren dat het actuele woningtekort is opgelopen van 315.000 woningen een jaar geleden naar 390.000 in 2023. Dat zijn 826.800 woningzoekenden waar geen woning voor beschikbaar is. Dit kwartaal kan een koper gemiddeld uit 2,6 woningen kiezen, waarmee de krapte-indicator weer wat is gedaald ten opzichte van 2,7 in het 2e kwartaal. Daar maakt de NVM zich zorgen over want het wakkert de concurrentie tussen kopers weer aan. Zo hoort de NVM van haar leden dat kopers weer gaan overbieden op de vraagprijs. Het evenwicht in de markt is daarmee nog ver te zoeken. Op zaterdag 30 september organiseerden we onze bekende NVM Open Huizen Dag. Met 9.000 deelnemende woningen en ruim 55.000 bezoekers hebben we weer de nodige kopers en verkopers bij elkaar gebracht. Maar het is niet genoeg. De enige manier om dat op te vangen is bouwen: in de stad, op het platteland én voor alle groepen woningzoekenden. Alleen dan komt de noodzakelijke doorstroming op gang. 

Na een kleine opleving in het vorige kwartaal is in het 3e kwartaal over de hele breedte van de nieuwbouwmarkt een verkooptoename zichtbaar. Het aantrekken van de bestaande bouw lijkt een positief effect te hebben, waardoor er weer meer koopbereidheid onder consumenten ontstaat. De verkoopcijfers bevinden zich historisch gezien echter nog steeds op een laag niveau. Het aanbod loopt verder op en de markt wordt gekenmerkt door intrekkingen en projectuitstel. Het tekort groeit zo door, wat leidt tot extra druk op de bestaande koopwoningmarkt. De markt heeft behoefte aan flexibiliteit om aantallen te realiseren. Met elkaar moet we nieuwbouwplannen omzetten in woningen waar lokaal vraag naar is. Wij zullen ons daar als NVM voor blijven inzetten en roepen de (nieuwe) minister op hierover het gesprek met de markt te blijven voeren.

Transacties bestaande woningbouw in Nederland

· NVM-makelaars verkochten in het 3e kwartaal 2023 bijna 33.500 woningen. Dit is een kleine plus van 2,4% vergeleken met het 3e kwartaal 2022. Ten opzichte van vorig kwartaal is het 1,8% minder, maar daarmee minder laag dan de gemiddelde daling in een 3e kwartaal van gemiddeld 5,7% in de afgelopen 5 jaar.
· De transactieprijs ligt in het 3e kwartaal 2023 1,7% hoger vergeleken met het 2e kwartaal 2023.
· De gemiddelde transactieprijs komt daarmee in het 3e kwartaal 2023 uit op € 422.000,=.
· De prijs van tussenwoningen stijgt op kwartaalbasis 0,7% naar € 378.000,=.
· Een hoekwoning noteert in het 3e kwartaal 2023 een prijs van € 403.000,=, een stijging van 1,1% op kwartaalbasis.
· De 2-onder-1-kap woningen komen uit op € 458.000,=, een plus van 3,7% ten opzichte van het 2e kwartaal 2023.
· Vrijstaande woningen stijgen met 3,7% op kwartaalbasis naar een gemiddelde verkoopprijs van € 614.000,=.
· De prijs van appartementen stijgt in een kwartaal tijd 0,9% naar € 346.000,=.
· Vergeleken met een jaar geleden laten tussenwoningen met 0,2% alweer een lichte stijging zien, terwijl de andere categorieën nog een (lichte) daling laten zien. Hoekwoningen -1,3%, 2-onder-1-kap woningen -0,4%, vrijstaande woningen -4,0% en appartementen -3,0%.
· In het 3e kwartaal 2023 wordt 45% van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 39% en een jaar geleden 66%.
· In het 3e kwartaal 2023 ligt de uiteindelijke verkoopprijs gemiddeld 0,2% boven de vraagprijs. In het 2e kwartaal 2023 kwam de uiteindelijke verkoopprijs nog 0,5% lager uit dan de vraagprijs.
· Het verschil tussen de vraagprijs en uiteindelijke verkoopprijs is bij tussenwoningen +1,4%, hoekwoningen +0,3%, 2-onder-1-kap woningen -0,3%, vrijstaande woningen -2,1% en appartementen +0,7%.

· In het 3e kwartaal 2023 is een woning na gemiddeld 33 dagen verkocht. Dat is 1 dag korter dan in het 2e kwartaal 2023.

Huidig aanbod bestaande bouw in Nederland

· Het aanbod op de Nederlandse koopwoningmarkt is met een krapte-indicator van 2,6 in het 3e kwartaal van 2023 weer wat kleiner geworden. In het 2e kwartaal 2023 was deze 2,7. De krapte-indicator drukt het aantal keuzemogelijkheden uit dat een koper op de woningmarkt heeft. Voor een evenwichtige woningmarkt met voldoende keuze moet de krapte-indicator tussen 5 en 10 liggen.
· Het aantal te koop gezette woningen is in het 3e kwartaal 2023 op kwartaalbasis met 9% afgenomen. Aan het eind van het 3e kwartaal stonden bijna 29.000 woningen te koop. Vergeleken met een jaar geleden ligt het woningaanbod 1,9% lager.
· Het aantal woningen in aanbod daalt ten opzichte van het 2e kwartaal 2023 met gemiddeld -7,5% voor alle typen. Het aanbod tussenwoningen daalt op kwartaalbasis met 12,5%, hoekwoningen met 9,5% en 2-onder-1-kap-woningen noteren een daling van 7,5%. Ook het aanbod vrijstaande woningen (5,0%) en appartementen (5,7%) laat een daling zien.
· De gemiddelde vraagprijs van te koop staande woningen komt uit op € 544.000,=. Dat is 2,4% hoger dan een kwartaal eerder. Op jaarbasis stijgt de vraagprijs met 5,3%.
· De looptijd van het aanbod, dus de tijd dat een te koop staande woning gemiddeld in dagen te koop staat, is nu 71 dagen. Dat is 4 dagen langer dan in het 2e kwartaal 2023 en 23 dagen langer dan in het 3e kwartaal 2022.
· Van alle woningen die in het 2e kwartaal zijn aangemeld, is 46% binnen één maand verkocht. Nog eens 19% is binnen twee maanden verkocht en 9% binnen drie maanden. De kans van te koop gezette woningen op een verkoop binnen drie maanden is nu 74%. De overige 26% van de aanmeldingen staat nog te koop of is van de markt gehaald.

  NVM Open Huizen Dag

  Op 1 april jl. vond de NVM Open Huizen Dag weer plaats. In onze regio is het 2e kwartaal 2023 goed afgetrapt waarbij er circa 1.034 deelnemende huizen waren en er gemiddeld meer dan 8 bezoekers op bezoek kwamen. Binnen een week zijn al diverse deelnemende huizen verkocht al dan niet onder voorbehoud.

  De cijfers in onze regio

  In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 3e kwartaal 2022 het aantal verkopen gestegen met 20% (71 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 3,8% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 6,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 2,1%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 801.755,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 82 dagen versus 49 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2023 is 19,1%.
  In de Gemeente Den Haag zijn er in het 3e kwartaal 2023 7% meer woningen (982 woningen) verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2022. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 4,7% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 3e kwartaal 2023 € 415.267,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gedaald met 7,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,1%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 3e kwartaal 2023 41 dagen versus 31 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2023 is 36,3%.

  Bron: NVM

  Shares